Bongolava 2010

Ny bitsiky ny Mpanakanto

Cette rubrique est destinée à présenter les oeuvres des groupes en herbe.

.

Groupe : Njaka Fitia
Titre : Mahasaro-piaro


Azafady chérie
Tsy hoe 'zaho sarotiny amin-dry
F'efa tena latsaka lalina ato am-poko
Ny fitavako andry
Ny voady natao
Dia fitia fato-maty saro-bahana
Nefa mety ho tapaka izany
Raha ny voady natao tsy voatana
...
Be mpitsiriritra ny hatsaranao
Ka tsy maintsy harovako

.

Groupe Miangaly
Titre : Ny voninkazo
 

.

Groupe : Narindra
Titre : Torio


Efa tonga ilay fotoana
Aza mandà intsony ianao
Efa akaiky ny andro farany
Mandiniha dieny izao
Tsy maintsy ho tsaraina
Na izaho na ianao
Rehefa olombelona ety

Ho  avy ny fitsarana
Tsisy intsony ny fifonana
Dieny izao mandehana
Itorio ny ankohonana

.

Groupe : Lezafy
Titre : Taloha
 

.

Groupe : Fratex
Titre : Mazotoa
 
Tournées Enregistrements